ΑΠΘ: Τμήμα Φυσικής

Οι Hellenic Tutors διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα είτε σε ολιγομελή τμήματα  είτε σε ατομική διδασκαλία. Διδάσκεται ακριβώς η ύλη που περιγράφει το σχετικό τμήμα και χρησιμοποιούνται όχι μόνο τα συγγράμματα που προτείνουν οι καθηγητές του τμήματος αλλά και σημειώσεις παλαιοτέρων φοιτητών που έχουν περάσει το μάθημα με επιτυχία. Τα μαθήματα διδάσκουν Διδάκτορες και γενικά κάτοχοι αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (Ph.D, M.Sc., M.A, etc). Τα μαθήματα αφορούν αποκλειστικά φοιτητές/φοιτήτριες του συγκεκριμένου τμήματος και δεν είναι διατμηματικά:

1o εξάμηνο

2o εξάμηνο

3o εξάμηνο

4o εξάμηνο

5o εξάμηνο

6o εξάμηνο

7ο & 8ο εξάμηνα (κατευθύνσεις)

Γενικές Επιλογές

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.