Διπλωματικές Εργασίες, Πτυχιακές Εργασίες, Διατριβές

Πτυχιακές Εργασίες, Διδακτορικές Διατριβές, Φοιτητικές Εργασίες, Οι υπηρεσίες αυτές των Hellenic Tutors απευθύνονται σε όσους έχουν αναλάβει διπλωματική εργασία, πτυχιακή εργασία, διατριβή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (και γενικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και αναζητούν σοβαρούς επιστήμονες που θα τους υποστηρίξουν πλήρως στην εργασία τους σε όλους τους τομείς από το άλφα έως το ωμέγα αναλαμβάνοντας ακόμη και την πληκτρολόγηση και την εκτύπωση των εργασιών τους αυτών. (Δείτε εδώ όλες τις άλλες υπηρεσίες των Hellenic Tutors)

Οι πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, διατριβές και οι πάσης φύσεως σχετικές εργασίες αποτελούν την μεγάλη επιτυχία των Hellenic Tutors. Επιστήμονες υψηλού επιπέδου αναλαμβάνουν την επίβλεψη, καθοδήγηση, υποστήριξη και διόρθωση των εργασιών σας με το μικρότερο δυνατό κόπο και κόστος από μέρους σας. Η συνεργασία των Hellenic Tutors με τους φοιτητές και πτυχιούχους που μας εμπιστεύονται με τις διπλωματικές εργασίες και διατριβές τους ξεκινά από την πρόταση του ίδιου του τίτλου της εργασίας τους. Δηλαδή λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε η εργασία τους αυτή να τους δίνει και ένα προβάδισμα στον επαγγελματικό στίβο ενώ βέβαια λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι απαιτήσεις των καθηγητών τους ώστε να είναι συμβατές οι εργασίες αυτές με τις υποχρεώσεις των φοιτητών/πτυχιούχων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας σας με τους Hellenic Tutors αναζητείται η σχετική βιβλιογραφία, γίνονται οι σχετικές επιστημονικές αναλύσεις και επεξεργασία δεδομένων (στατιστικές, μαθηματικοί υπολογισμοί, έλεγχος βάσεων νομικών δεδομένων, κλπ). Το κείμενο μορφοποιείται, γίνεται συντακτική επιμέλεια και τέλος δακτυλογραφείται και τυπώνεται σε όσα αντίτυπα επιθυμείτε. Μετά την εκτύπωση της διπλωματικής/διατριβής γίνεται επιμόρφωση των φοιτητών και πτυχιούχων στα θέματα που αφορούν την εργασία τους έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στην προφορική εξέταση που θα τους γίνει στα ΑΕΙ και ΤΕΙ όπου θα παρουσιάσουν την εργασία τους.

Επισημαίνουμε ότι οι Hellenic Tutors είναι ιδανικοί συνεργάτες των φοιτητών και πτυχιούχων σε θέματα διπλωματικών εργασιών και διατριβών με την ουσιαστική έννοια του όρου. Η τεράστια εμπειρία μας, το σύνολο του επιστημονικού λογισμικού και η τεχνογνωσία των έμπειρων επιστημόνων Hellenic Tutors αποτελούν εγγύηση υψηλής ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό η εκπόνηση και η συγγραφή των πάσης φύσεως εργασιών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς να απαιτείται κοπιαστική εργασία και απώλεια χρόνου από τους φοιτητές και πτυχιούχους αφού έχουν σε μόνιμη καθημερινή βάση στη διάθεση τους τον δικό τους επιστήμονα καθηγητή (Ph.D, M.Sc, M.A, κλπ) να τους βοηθάει να τους καθοδηγεί και να τους υποστηρίζει σε όλα τα στάδια της εργασίας τους.

Ασφαλώς ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποφυγή λογοκλοπής και κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας αφού οι Hellenic Tutors ελέγχουν τις εργασίες που επιβλέπουν και υποστηρίζουν ώστε να μην παραβιάζουν αυτές τις βασικές ακαδημαϊκές αρχές με αποτέλεσμα όλες οι σχετικές εργασίες να είναι πρωτότυπες και αυθεντικές και να προάγουν τη γνώση και την εμπειρία όσων ζητούν την υποστήριξη των Hellenic Tutors.

Οι Hellenic Tutors ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τους κανόνες που αφορούν τις πτυχιακές (διπλωματικές) εργασίες που επιβάλλουν τα διάφορα τμήματα των ΑΕΙ & ΤΕΙ και καταγράφονται στα επίσημα κείμενα τους και στις ιστοσελίδες τους. Για παράδειγμα αναφέρουμε κατά λέξη ενδεικτικά τις προδιαγραφές που θέτουν τα διάφορα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και τις ο οποίες οι Hellenic Tutors ακολουθούν κατά γράμμα στην υποστήριξη που παρέχουν στους ενδιαφερόμενους:
Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (Τμήμα ΗΜΜΥ – ΕΜΠ)
Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ)
Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ)
Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (ΑΤΕΙ Πατρών)

Αντίστοιχες είναι οι προδιαγραφές και για τα άλλα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας οι οποίες για λόγους συντομίας και απλότητας δεν αναφέρονται αλλά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων όπως δίνονται στη δημοσιότητα από τα σχετικά ΑΕΙ & ΑΤΕΙ.

Οι Hellenic Tutors δεν αναλαμβάνουν πτυχιακές εργασίες προπτυχιακών σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ,κλπ) & Αστυνομικών Σχολών αλλά αναλαμβάνουν λίαν επιτυχώς πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες/διατριβές σπουδαστών μεταπτυχιακών στρατιωτικών σχολών (ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΔΙΕΠ, Σχολών Πολέμου κλπ )

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.