Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές και πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ μπορούν να επικοινωνούν με τους Hellenic Tutors είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (που ακολουθεί), είτε μέσω τηλεφώνου με τη γραμματεία (6948370289, 2313029234). Πριν από κάθε επικοινωνία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν και να μελετήσουν προσεκτικά τόσο τη φύση όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Hellenic Tutors ώστε να μην ρωτούν θέματα που αναλύονται στις ενότητες αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές και γενικά επιστήμονες που θέλουν να ενταχθούν στους Hellenic Tutors απαραίτητα πριν την επικοινωνία τους με τους Hellenic Tutors αποστέλλουν πρώτα το βιογραφικό τους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (μαθήματα που μπορούν να διδάξουν, πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες που μπορούν να αναλάβουν κλπ) και στη συνέχεια οι Hellenic Tutors θα επικοινωνήσουν μαζί τους για συνέντευξη. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πριν επικοινωνήσουν με τους Hellenic Tutors να μελετήσουν καλά την ενότητα που τους αφορά ώστε να μην ρωτούν θέματα που αναλύονται εκεί.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας και το τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

captcha

Γράψτε το κείμενο (γράμματα, αριθμοί) που βλέπετε στα αριστερά στο κενό που υπάρχει στα δεξιά για λόγους ασφαλείας! Όλα τα μηνύματα σας και τα στοιχειά σας διέπονται από αυστηρό καθεστώς επαγγελματικής εχεμύθειας.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.