Συνεργάτες & Προσλήψεις

Οι Hellenic Tutors αναζητούν συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να υποστηρίξουν τους Μαθητές, Φοιτητές και Πτυχιούχους που προσφεύγουν στο δίκτυο τους για βοήθεια. Οι επιστήμονες που εντάσσονται στους Hellenic Tutors θα έχουν είτε διδακτικά είτε ερευνητικά καθήκοντα είτε συνδυασμό αυτών. Για τους Hellenic Tutors που αναλαμβάνουν πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες η εκπονούν ερευνητικές μελέτες (βλ υπηρεσίες) δεν απαιτείται άδεια οικοδιδασκαλίας. Όμως για όσους επιθυμούν να διδάξουν ως  Hellenic Tutors βασική προϋπόθεση είναι να αποκτήσουν άδεια οικοδιδασκαλίας (εύκολη, σύντομη και ουσιαστικά ανέξοδη διαδικασία – θα υπάρξει καθοδήγηση από τον οργανισμό). Μετά την ένταξη τους στους Hellenic Tutors οι καθηγητές συνεργάτες μας μπορούν να εργάζονται είτε στο σπίτι τους (έρευνα, μελέτες, πτυχιακές εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, μεταφράσεις κλπ) είτε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Hellenic Tutors (όταν πρόκειται για διδασκαλία). Οι Hellenic Tutors θα υποστηρίξουν τα μέλη τους με ένα πυκνό δίκτυο διδακτικών χώρων, γραμματειακή υποστήριξη, νομική υποστήριξη, διαφήμιση και πάσης φύσεως διοικητική υποστήριξη προκειμένου να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Όσοι εντάσσονται στους Hellenic Tutors θα ενημερωθούν σχετικά με τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες που τους αφορούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που θα τους γίνει στα γραφεία των Hellenic Tutors. Στη συνέχεια μόλις υπάρξει θέμα που αφορά το γνωστικό αντικείμενο των συνεργατών μας θα τους αποσταλεί λεπτομερής πρόταση συνεργασίας καθώς και σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ποιο είναι τα προσόντα ενός μέλους των Hellenic Tutors (ανάλογα με τα καθήκοντα του)

  • Είναι πτυχιούχος καθηγητικής σχολής ΑΕΙ (πχ Φυσικός, Μαθηματικός, Χημικός, Φιλόλογος κλπ) και έχει διδάξει η μπορεί να διδάξει με άνεση ένα η περισσότερα μαθήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για διδασκαλία φοιτητών/πτυχιούχων)
  • Μπορεί να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών που για κάποιο λόγο αδυνατούν να παραδώσουν εγκαίρως τις εργαστηριακές τους ασκήσεις (μέχρι ακόμη και την πληκτρολόγηση των κειμένων).
  • Μπορεί να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών φοιτητών (μέχρι ακόμη και την πληκτρολόγηση των κειμένων).
  • Μπορεί να προετοιμάσει πτυχιούχους ΑΕΙ ΑΤΕΙ κλπ για τις εξετάσεις τους στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ, Σχολή Δικαστών, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κλπ).
  • Αν είναι Καθηγητής/Καθηγήτρια Αγγλικών πρέπει μπορεί να προετοιμάσει μαθητές  (κατά προτίμηση και φοιτητές και ενήλικες) για τα πτυχία Αγγλικών Proficiency, Advanced, First Certificate και τα ισοδύναμα τους (δεν απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).
  • Είναι πρόθυμος/πρόθυμη να βγάλει άδεια οικοδιδασκαλίας (η έχει ήδη σχετική άδεια)

Για τους Hellenic Tutors που δεν επιθυμούν να διδάξουν αλλά ενδιαφέρονται μόνο να αναλάβουν την πλήρη υποστήριξη διπλωματικών εργασιών, πτυχιακών εργασιών, διατριβών και σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων δεν απαιτείται άδεια διδασκαλίας  και μπορούν απλώς να προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου ως ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό. Επίσης για τους ιατρούς που επιθυμούν να επιβλέψουν πτυχιακές εργασίες δεν απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Απαραίτητα στην αίτηση σας πρέπει να αναφέρετε (ανάλογα με το θέμα που σας ενδιαφέρει):

  • Τα μαθήματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μπορείτε να διδάξετε και τους χρόνους που είστε διαθέσιμοι/ες
  • Τα συγκεκριμένα μαθήματα του συγκεκριμένου τμήματος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ που μπορείτε να διδάξετε και τους χρόνους που είστε διαθέσιμοι/ες (μόνο για κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων).
  • Τα μαθήματα και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία μπορείτε να αναλάβετε, επιβλέψετε, καθοδηγήσετε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες.
  • Τα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης στα οποία μπορείτε να δώσετε σεμινάρια και διαλέξεις

Αν καλύπτετε τις παραπάνω προϋποθέσεις (είτε Δευτεροβάθμιας είτε Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε και τα δύο επίπεδα) τότε μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Hellenic Tutors δηλώνοντας Διάβασα τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας μου με τους Hellenic Tutors και συμφωνώ. Με τη δήλωση σας αυτή αποδέχεστε ουσιαστικά τους παραπάνω όρους που δε χρειάζεται να επαναλάβετε στην αίτηση σας.

Στη συνέχεια θα σας καλέσουμε σε συνέντευξη σε ένα από τα γραφεία μας προκειμένου να συζητήσουμε τις προοπτικές συνεργασίας και σε προσωπικό επίπεδο. Χωρίς την αποστολή βιογραφικού και της παραπάνω υπογραμμισμένης δήλωσης σας στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα καμία επικοινωνία δεν θα γίνει μαζί σας.

Προσοχή: Στους Hellenic Tutors δεν απασχολούνται και δε συμμετέχουν με καμία σχέση μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, Μέλη ΕΠ ΤΕΙ, και γενικά δημόσιοι υπάλληλοι με μόνιμη οργανική θέση στο Δημόσιο. Επίσης δε γίνονται δεκτά στους Hellenic Tutors άτομα που έχουν δικές τους επιχειρήσεις, ιστοσελίδες κλπ παροχής υπηρεσιών αντιστοίχων με αυτές που παρέχουν οι Hellenic Tutors. Όσοι έχουν ήδη τέτοιες δραστηριότητες (που θα ελεγχθούν μέσω Google) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στους στο δίκτυο μετά από την κατάργηση των δραστηριοτήτων αυτών (με υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης μη επανέναρξης τους).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.