Σχετικά

Γενικές Πληροφορίες για τους Hellenic Tutors
Οι Hellenic Tutors είναι ένα πανελλήνιο δίκτυο καθηγητών που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και παραδίδουν φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου) και Φοιτητές/Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε κατ’ οίκον είτε σε άριστα διαμορφωμένους χώρους, εξοπλισμένους με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα. Η διδασκαλία γίνεται σε ολιγομελή (έως πενταμελή) τμήματα ενώ το δίκτυο των Hellenic Tutors επιβλέπουν και ελέγχουν επιστήμονες διεθνούς κύρους που θέλουν οι αδιόριστοι καθηγητές να έχουν κάποια αξιοπρεπή εργασία. Οι Hellenic Tutors δεν είναι ένα κοινό φροντιστήριο αλλά ένα πανελλήνιο δίκτυο ανεξάρτητων επιστημόνων καθηγητών υψηλού επιπέδου που εργάζονται ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες (οικοδιδάσκαλοι) χωρίς εξαρτήσεις και σχέση εξαρτημένης εργασίας με κανένα φορέα. Οι Hellenic Tutors διατηρούν υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και αφαιρούν αμέσως την ιδιότητα του Hellenic Tutor από κάθε μέλος της ομάδας που δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις η δεν εκτελεί τα καθήκοντα του ευσυνείδητα και με το απαιτούμενο ακαδημαϊκό ήθος .

Οι Hellenic Tutors διδάσκουν φροντιστηριακά μαθήματα και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα:

Στους φοιτητές και σπουδαστές (ΑΕΙ,ΕΑΠ,ΑΤΕΙ κλπ) που:

 • …επιθυμούν να πάρουν εξαιρετικούς βαθμούς στις εξετάσεις τους και ζητούν επιπλέον διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα.
 • …για προσωπικούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, υγείας, ψυχολογικούς κλπ) δεν πέρασαν στο παρελθόν ορισμένα μαθήματα της σχολής τους και έχουν χάσει πλέον την επαφή με αυτά και αναζητούν ακαδημαϊκή υποστήριξη ώστε να περάσουν τα μαθήματα με υψηλή βαθμολογία.
 • …έχουν ελάχιστα μαθήματα μέχρι το πτυχίο και θέλουν να ξενοικιάσουν το σπίτι όπου μένουν, να επιστρέψουν στον τόπο τους και να λάβουν εκεί ενισχυτική διδασκαλία (μέσω διαδικτύου) προκειμένου να περάσουν τα τελευταία μαθήματα τους και να πάρουν το πτυχίο τους (χωρίς να πληρώνουν ενοίκια και άλλα σχετικά έξοδα)
 • … για προσωπικούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, υγείας, ψυχολογικούς κλπ) μένουν σε μεγάλη απόσταση από τη σχολή τους (πχ σε άλλη πόλη) και θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με το μάθημα τους χωρίς να το παρακολουθούν.
 • …έχουν αναλάβει να παραδώσουν εργαστηριακές ασκήσεις και διάφορες μελέτες ενώ για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να παραδώσουν εγκαίρως τις ασκήσεις τους χωρίς βοήθεια.
 • …έχουν αναλάβει διπλωματική εργασία, πτυχιακή εργασία κλπ και αναζητούν επιστήμονες που θα τους υποστηρίξουν στην εκπόνηση της εργασίας τους από το άλφα έως το ωμέγα αναλαμβάνοντας ακόμη και την πληκτρολόγηση των εργασιών τους αυτών.
 • …δίνουν εξετάσεις για τα πτυχία Αγγλικών επιπέδου Proficiency, Advanced, First Certificate και επιθυμούν να έχουν ως καθηγητές κορυφαίους καθηγητές της Αγγλικής Φιλολογίας κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Στους αποφοίτους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ που:

 • …έχουν αναλάβει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και χρειάζονται επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τη διατριβή τους, εντοπισμό βιβλιογραφίας, υποστήριξη στις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις (papers) κλπ. Οι Hellenic Tutors αναλαμβάνουν την επιστημονική επίβλεψη και υποστήριξη της διδακτορικής αυτής διατριβής (καθώς και των σχετικών papers) από την αρχή μέχρι το τέλος της αναλαμβάνοντας ακόμη και την πληκτρολόγηση της καθώς και την αλληλογραφία με τα επιστημονικά περιοδικά.
 • …επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την ένταξη τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ελλάδας και του Εξωτερικού
 • …επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών η άλλου ημεδαπού και αλλοδαπού οργανισμού χορήγησης υποτροφιών
 • …επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη Σχολή Δικαστών, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ΑΣΕΠ κλπ καθώς και πάσης άλλης εξέτασης που διενεργείται στο Ελληνικό Δημόσιο και αφορά ενήλικες (πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ η αποφοίτους Λυκείου)

Στους ενήλικες αποφοίτους των Λυκείων που:

 • …δεν πέτυχαν στις σχολές που επιθυμούσαν και θέλουν τώρα να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας όμως ως καθηγητές διδάκτορες πανεπιστημίων που θα τους διδάξουν τα πιο δύσκολα θέματα της εξεταστέας ύλης. (Οι Hellenic Tutors δεν αναλαμβάνουν μαθητές τρίτης Λυκείου παρά μόνο ενήλικες που δίνουν για δεύτερη φορά αφού το δίκτυο αφορά μόνο διδασκαλία ενηλίκων).
 • …θέλουν να δώσουν εξετάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και χρειάζονται προετοιμασία τόσο στα μαθήματα όσο και στη γλώσσα.

Σημείωση: Όλες οι επαφές σας με τους Hellenic Tutors καλύπτονται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Κανένα δεδομένο της συνεργασίας μας και καμία πληροφορία των υπηρεσιών μας προς εσάς δεν μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα η σε τρίτο πρόσωπο η φορέα χωρίς τη συγκατάθεση σας και μόνο μετά από δικό σας αίτημα. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα προς το ίδρυμα, οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σας με τους Hellenic Tutors, τα έγγραφα που σας αφορούν και οι ιδιαιτερότητες της περίπτωσης σας αποτελούν αυστηρό προσωπικό δεδομένο το οποίο οι Hellenic Tutors θα σεβαστούν με απόλυτη επαγγελματική εχεμύθεια. Κάθε αποκάλυψη των δεδομένων αυτών από τα στελέχη και τους συνεργάτες των Hellenic Tutors απαγορεύεται και η Διεύθυνση των Hellenic Tutors ενημερώνει τους επιστήμονες συνεργάτες των Hellenic Tutors ότι η συνεργασία τους δεσμεύεται από την υπογραφή πρωτοκόλλου εχεμύθειας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, πτυχιούχων και αποφοίτων Λυκείου που αναλαμβάνει το ίδρυμα.

Οι Hellenic Tutors εφαρμόζουν πλέον στην Ελλάδα το σύστημα των αντίστοιχων οργανισμών των ΗΠΑ (δείτε το βίντεο)

YouTube Preview Image

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.