Φροντιστήρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα φροντιστήρια φοιτητών και σπουδαστών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ) που διεξάγουν οι Hellenic Tutors απευθύνονται σε όσους:
• …επιθυμούν να πάρουν εξαιρετικούς βαθμούς στις εξετάσεις τους και ζητούν επιπλέον διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα.
• …για προσωπικούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, υγείας, ψυχολογικούς κλπ) δεν πέρασαν στο παρελθόν ορισμένα μαθήματα της σχολής τους και έχουν χάσει πλέον την επαφή με αυτά και αναζητούν ακαδημαϊκή υποστήριξη ώστε να περάσουν τα μαθήματα με υψηλή βαθμολογία.
• …έχουν ελάχιστα μαθήματα μέχρι το πτυχίο και θέλουν να ξενοικιάσουν το σπίτι όπου μένουν, να επιστρέψουν στον τόπο τους και να λάβουν εκεί ενισχυτική διδασκαλία (μέσω διαδικτύου) προκειμένου να περάσουν τα τελευταία μαθήματα τους και να πάρουν το πτυχίο τους (χωρίς να πληρώνουν ενοίκια και άλλα σχετικά έξοδα)
• … για προσωπικούς λόγους (οικονομικούς, κοινωνικούς, υγείας, ψυχολογικούς κλπ) μένουν σε μεγάλη απόσταση από τη σχολή τους (πχ σε άλλη πόλη) και θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με το μάθημα τους χωρίς να το παρακολουθούν.

Ημερομηνίες Έναρξης
Οι ημερομηνίες έναρξης των πρώτων τμημάτων ανά εξεταστική περίοδο έχουν ως εξής:
Χειμερινό Εξάμηνο έναρξη τμημάτων από 15 Οκτωβρίου
Εαρινό Εξάμηνο έναρξη τμημάτων από 20 Φεβρουαρίου
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου από 5 Ιουλίου.
(η την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις παραπάνω ημερομηνίες αν αυτές είναι αργίες, Σαββατοκύριακα κλπ)

Δομή τμημάτων και δίδακτρα
Τα τμήματα είναι πέντε ατόμων (όλα άτομα του ίδιου τμήματος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κλπ και όχι από παρεμφερή τμήματα) και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας κάθε τμήματος είναι 40 ώρες για κάθε μάθημα. Τα δίδακτρα που αναλογούν σε κάθε μέλος του τμήματος για το σύνολο αυτό των 40 ωρών είναι 200 Ευρώ ενώ στην περίπτωση που το τμήμα αποτελείται από λιγότερα άτομα το ποσό αναδιαμορφώνεται αναλόγως. Κατά συνέπεια συμφέρει σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο μάθημα να σχηματίζουν οι ίδιοι μεταξύ τους μικρά τμήματα και να εγγράφονται ανά πεντάδες στους Hellenic Tutors ώστε να μην επιβαρύνονται με τη διαφορά λόγω του μικρού αριθμού των μελών του τμήματος. Για τα πενταμελή τμήματα τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Στην έναρξη του τμήματος (με την εγγραφή ) καταβάλλεται το 50% της δόσης και με την συμπλήρωση των είκοσι ωρών το υπόλοιπο 50%. Για ατομικά μαθήματα η εξόφληση γίνεται μετά το πέρας κάθε μαθήματος η αν το επιθυμεί ο φοιτητής/πτυχιούχος μπορεί να ακολουθήσει την ρύθμιση των πενταμελών τμημάτων

Περίοδος Εγγραφών
Οι εγγραφές σε κάθε τμήμα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των μαθημάτων καθώς και η εξασφάλιση διαθέσιμων ωρών από τους διδάσκοντες. Λόγω του μεγάλου αριθμού και της μεγάλης ποικιλίας των μαθημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ απαιτείται ένας συντονισμός των φοιτητών και πτυχιούχων και για τούτο η έγκαιρη εγγραφή είναι μεγάλης σημασίας για την έγκαιρη κάλυψη της ύλης και την επιτυχία σας.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Οι Hellenic Tutors διαθέτουν ένα επιτελείο επιστημόνων που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κλπ κάθε σχολής και τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλύπτονται από τους Διδάκτορες και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του δικτύου των Hellenic Tutors. Επιλέξτε το μάθημα στο οποίο επιθυμείτε να βελτιώσετε την επίδοση σας (η απλά να το περάσετε) και οι Hellenic Tutors θα αναθέσουν στον κατάλληλο επιστήμονα που έχει την απαιτούμενη εμπειρία να σας το διδάξει προκειμένου να πετύχετε το σκοπό σας.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.