Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές: “Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—–

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19 – 12 – 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ Β’ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

—– Φ.251/ 160697 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

email: dtsolka@minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Δ. Τσόλκα

Τηλέφωνο: 210-3442072

FAX: 210-3442098

 

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης

2. Διευθυντές Δ/νσεων Δ.Ε.

3. Δ/ντές όλων των Γενικών Λυκείων ( διά των Δ/νσεων)

4. Δ/ντές όλων των ΕΠΑ.Λ. (διά των Δ/νσεων)

5. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/ντών Δ.Ε.)

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές.

Σχετ.: Η με αριθμ. Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ:Β45Χ9-Γ4Φ).

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.

 

Εκτός από την προφορική ενημέρωση μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και η ανάρτηση της παρούσας στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων κατά τρόπο που θα είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παρακαλούνται οι Δ/ντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.