Ετικέτα: «ΗΜΜΥ»

Η Διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι μία εκτεταμένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους με σκοπό την ολοκλήρωση των γνώσεων τους και την παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων της Επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
Κάθε σπουδαστής επιλέγει ένα θέμα στο οποίο εκπονεί τη ΔΕ. Η σχετική αίτηση του σπουδαστή για ανάθεση θέματος ΔΕ συνοδεύεται από τη γραπτή συγκατάθεση του μέλους ΔΕΠ που είναι ο επιβλέπων της εργασίας και μπορεί να γίνει στο τέλος του 8ου εξαμήνου. Τυπικά, η εκπόνηση αρχίζει στο τέλος του 9ου εξαμήνου υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής δεν οφείλει περισσότερα των 7 μαθημάτων του κανονικού προγράμματος σπουδών.
Η τριμελής εξεταστική επιτροπή προτείνεται από τον επιβλέποντα και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα στον οποίο ανήκει ο επιβλέπων. Η παρουσίαση και προφορική εξέταση της διπλωματικής πραγματοποιείται κατά προτίμηση την εβδομάδα αμέσως μετά το τέλος των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου. Για να εξεταστεί ένας σπουδαστής πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών και να έχει καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος εκτός από την εργασία και ολιγοσέλιδη περίληψή της για να συμπεριληφθεί στο ετήσιο τεύχος περιλήψεων διπλωματικών του αντίστοιχου τομέα ή κατεύθυνσης.
Σπουδαστής που αποτυγχάνει στις προφορικές εξετάσεις της ΔΕ έχει τη δυνατότητα να εξετασθεί μία ακόμη φορά σε επόμενη περίοδο μετά από αίτησή του. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο φοιτητής με αίτησή του ζητά νέο θέμα ακολουθώντας από την αρχή τις σχετικές διαδικασίες.

 

ΠΗΓΗ ΕΜΠ

Comments Κανένα σχόλιο »