Ετικέτα: «ΤΕΙΘ»

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (Π.Ε.), στo πλαίσιο ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. Αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού των φοιτητών. Οι Πτυχιακές εργασίες των φοιτητών αφορούν σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (κριτική ανάλυση και συζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων) ή σε άλλου τύπου έρευνες, πάνω σε θέματα από το χώρο της υγείας. Διαβάστε τις οδηγίες και την ανάλυση του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Comments Κανένα σχόλιο »